Re Motorklubb

Bli medlem

Vennligst fyll ut skjemaet under, samt betal en registreringsavgift på kr 200,- til kontonummer 1203 51 96429. Merk betalingen med ditt navn. 

Registreringsavgiften går til porto og medlemsmøter. Det vil ikke bli innkrevd mer penger før vi trenger litt til porto og andre utgifter igjen.

Fornavn:
 

Etternavn:
 

Adresse:
 

Postnr:
 

E-post:
   

Telefon: